1 2 3 4 5 6

Geoteknik Projeler

1.Fore Kazık İmalatı

Fore kazıklar zemin içerisinde dairesel kesitli bir delgi yapılması ve bu delgi içerisine demir donatı ve beton yerleştirilmesi ile inşa edilmektedir.


Zemin şartları, yeraltı suyu seviyesi, kazık boyu ve çapı gibi faktörlere bağlı olarak farklı kapasite ve boyutta makine ve ekipmanlar kullanılarak inşa edilebilir. Delgi esnasında zemin ve yeraltı suyu şartlarına, kazık boyuna ve kullanılan ekipman kapasitesine bağlı olarak muhafaza (kılıf) borusu kullanılarak veya bentonit çamuru kullanılarak imal edilir. Fore kazık delgi çapları 65 cm ila 300cm arasında yapılır.


Donatının yerleştirilmesi sonrasında betonlama tremi boruları kullanılarak kazığın alt ucundan yüzeye doğru yapılır.


Yapım esnasında düşey derinlik ve çap kontrolü, donatının konumlandırılması, dökülen beton hacmi; yapım sonrasında ise süreklilik (integrity) deneyleri ve yükleme deneyleri (statik, dinamik, veya Oesterberg cell) ile kontroller sağlanmaktadır.


2.Mini Kazık İmalatı

Mini kazıklar fore kazıklara göre daha küçük çaplı kazıklardır. Kazık çapları genelde 15-40cm civarındadır. Mini kazıklar fore kazıklara nazaran daha düşük mertebedeki düşey ve yatay yükleri taşımaya yönelik imal edilmektedir. Mini kazıklar imalatında beton sürekliliğinin sağlanabilmesi için kazıkların boyu sınırlanmakta ve özel ince dane çaplı beton kullanılmaktadır.


3.Jet Grout İmalatı

Jet grout uygulamasında tasarım derinliğe kadar su kullanılarak delgi yapılmakta ve delgi için kullanılan tijlerin ucundaki birkaç mm çapındaki deliklerden (nozul) yüksek basınçlarda çimento şerbeti zemine jetlenmektedir. Jetleme esnasında tijler belirli bir hızla döndürülmekte ve yine belirli bir hızla da zemin içinden aşağıdan yukarıya doğru çekilmektedir. Böylece, belirli bir çapta ve boyda zemin içinde silindirik bir kolon oluşturulmaktadır. Jetleme esnasında kolon çapını artırabilmek için çimento jeti yanında hava ve su jetleri de kullanılabilmektedir. Buradaki mekanizmadan anlaşılabildiği gibi jet enjeksiyonu aslında bir enjeksiyon tekniği değil bir karıştırma yöntemidir. Sonuçta zemin içerisinde beton-zemin karışımı yüksek dayanımlı ve düşük geçirimli kolonlar elde edilmektedir.


Jet enjeksiyonu sonucu zemin içerisinde oluşturulan kolonlar temeller, döşemeler ve dolgular altında taşıma gücü ve oturma kontrolü için kullanılabileceği gibi yumuşak zeminlerde açılan tünellerde tünel kesiti üzerinde taşıyıcı şemsiye, yine yumuşak killerdeki derin kazılarda kazı tabanı altında payanda elemanı olarak da kullanılabilir.


4.Derin Kazı Destekleme (İKSA) Sistemleri

İksa sistemleri;


• fore kazık ve ankrajlı duvar,

• mini kazık ve ankrajlı duvar,

• ankrajlı perde duvar,

• zemin çivili esnek duvar (shot-crete ve zemin çivisi)

• toprakarme duvar


ile derin kazıların düşey yönde desteklenmesidir. Kazı derinliği, yanal yükler, jeolojik koşullar, çevre koşulları gibi etmenler yöntemin seçiminde etkili olmaktadır.